Werkgevers

Vitaal & Gezinsvriendelijk

De vitaliteit en het werkgeluk van werknemers hoog in het vaandel?

Dan ben je hier op de juiste pagina. Een speciaal welkom voor werkgevers! Wil jij een cruciale bijdrage leveren aan het werkgeluk en de vitaliteit van jouw werknemer? Wil jij een positieve invloed uitoefenen op de combinatie werk- en gezin? Hier schets ik een beeld van de why, de how en de what, zodat je weet wat ik kan betekenen.

WHY

Vaders en moeders, wie heeft ze niet in zijn team? Juist het vader- of moederschap van werknemers brengt nieuwe vaardigheden met zich mee die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor jou als werkgever. Tegelijkertijd doet het natuurlijk wat met de prioriteiten, de flexibiliteit en de vitaliteit van jouw werknemer. Op een goede manier het gesprek voeren over deze onderwerpen is heel bekrachtigend voor het werkgeluk en daarmee de prestaties van de werknemer. Echter kan het destructief zijn, wanneer hier niet op de juiste manier mee omgegaan wordt.

Nederland is een inhaalslag aan het maken om wet- en regelgeving, rondom ouderschap, te optimaliseren. De rechten zoals: geboorteverlof voor de moeder en partner, kolfrecht, (deels betaald) ouderschapsverlof, aanpassing van werk- en rusttijden zijn in 2022 uitgebreid. 

Klinkt als positieve ontwikkelingen, toch? Want wanneer er oog is voor (aanstaande) ouders binnen je organisatie heeft dit een positief effect op;

De praktijk is helaas weerbarstiger. Een wetswijziging resulteert niet direct in een beleid- en cultuurverandering.  Op onder andere de site van de rijksoverheid staat de wet- en regelgeving uitvoerig beschreven, met een afsluitende tip: “Op de volgende zaken heeft u recht, maar overleg wel altijd met uw werkgever”. Dit vraagt nogal wat van de proactiviteit van jouw werknemers. Daarnaast vraagt het wat van jouw gespreksvaardigheden; want hoe pak je zo’n gesprek nu het beste aan?

Daar bovenop blijkt dat zowel werkgevers als betreffende werknemers inhoudelijk nauwelijks op de hoogte zijn van de bestaande wet- en regelgeving. En hier niet ten volle gebruik van maken of er geen gebruik van durven maken. Zo neemt maar 11% van de mannen ouderschapsverlof op, met als redenen; angst voor schade aan hun carrière, te weinig financiële compensatie of weinig steun vanuit de werkgever. 

Helaas toont onderzoek eveneens aan dat de doorlooptijd, van zwangerschap gerelateerd verzuim, langer is. De belastbaarheid van zwangere vrouwen verandert. Hierdoor ontstaat er een verhoogde kans op een disbalans tussen de belastbaarheid en de werkdruk met als gevolg verzuim. Jij als werkgever kan een positieve bijdrage leveren aan een korter verzuim. Door op de juiste manier het contact te onderhouden met de betreffende werknemer en flexibele (werk)afspraken te maken kun jij een bijdrage leveren aan het vinden van een nieuwe balans. Daarnaast is de huidige wet- en regelgeving minimaal als je nagaat hoe invloedrijk de eerste 1000 dagen (conceptie tot het tweede levensjaar van een kind) zijn.

Een transitie van de wet naar een passende bedrijfscultuur met praktisch toepasbaar en haalbaar beleid kost tijd, energie en kennis. Deze tijd, energie en kennis heb ik te bieden.

HOW

Na onze kennismaking stel ik een eerste analyse en persoonlijk samenwerkingsvoorstel op. Afhankelijk van dit voorstel bepalen we samen wat het best bij jullie past. Hieronder een kort overzicht van mijn diensten: 

Als projectmanager werk ik middels co-creatie. Ik ben er van overtuigd dat alleen door co-creatie een blijvende verandering kan plaatsvinden. Juist door de nauwe samenwerking bedenk ik geen oplossing voor jullie, maar begeleid ik jullie in het vinden van een oplossing. Een oplossing waar voldoende draagvlak voor is en die past bij jullie organisatie. Elke samenwerking is maatwerk. Om het ultieme einddoel; “Een vitale werkcultuur voor (aanstaande) ouders” te bereiken, dien je te investeren op drie domeinen.  Samen bepalen we op welke domeinen jullie groei ligt.

WHAT

Wil jij een cruciale bijdrage leveren aan het werkgeluk en de vitaliteit van de vaders & moeders op de werkvloer. Wil jij met mij samenwerken rondom thema’s als;  zwangerschap, gerelateerde verlofvormen, terugkeer op het werk na verlof en het mede mogelijk maken van zorg voor de kinderen?  Ik zou het een eer vinden om samen een wave op gang te brengen die resulteert in; 

Vanuit mijn achtergrond als moeder, maatschappelijk werker en socioloog kan ik helpen. Ik ben een verbinder, gepassioneerd, ambitieus, sociaal en in staat om beleid en visie te vertalen naar concrete plannen. Hierin heb ik oog voor een ander, en werk ik gedisciplineerd en doelmatig. Daarnaast werk ik nauw samen met Veerle Huyers van Mom@Work. Zij is HR expert en Business partner. Onze kennis en kunde vullen elkaar perfect aan. Ik kijk er naar uit om mijn talenten bij jullie organisatie in te zetten. 

Wees een Wavemaker en neem vrijblijvend contact op voor een;

Wat anderen over mij zeggen